14.042016

Κατεβάστε το κεφάλαιο για την Ελλάδα "Getting the Deal Through - Vertical Agreements 2016", συνταχθέν από τον Χρήστο Γκολφινόπουλο

Αναδημοσιεύεται κατόπιν αδείας του Law Business Research Ltd. Το άρθρο αυτό δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στο Getting the Deal Through – Vertical Agreements 2016, (δημοσιευθέν τον Μάρτιο 2016; συντάκτης: Patrick…

15.042015

Κατεβάστε το κεφάλαιο για την Ελλάδα "Getting the Deal Through - Vertical Agreements 2015", συνταχθέν από τον Χρήστο Γκολφινόπουλο

Αναδημοσιεύεται κατόπιν αδείας του Law Business Research Ltd. Το άρθρο αυτό δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στο Getting the Deal Through – Vertical Agreements 2015, (δημοσιευθέν τον Μάρτιο 2015; συντάκτης: Stephen…

10.042014

Κατεβάστε το κεφάλαιο για την Ελλάδα "Getting the Deal Through - Vertical Agreements 2014", συνταχθέν από τον Χρήστο Γκολφινόπουλο

Αναδημοσιεύεται κατόπιν αδείας του Law Business Research Ltd. Το άρθρο αυτό δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στο Getting the Deal Through – Vertical Agreements 2014, (δημοσιευθέν τον Μάρτιο 2014; συντάκτης: Stephen…

28.032013

Κατεβάστε το κεφάλαιο για την Ελλάδα "Getting the Deal Through - Vertical Agreements 2013", συνταχθέν από τον Χρήστο Γκολφινόπουλο

Αναδημοσιεύεται κατόπιν αδείας του Law Business Research Ltd. Το άρθρο αυτό δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στο Getting the Deal Through – Vertical Agreements 2013, (δημοσιευθέν τον Μάρτιο 2013; συντάκτης: Stephen…

04.042012

Κατεβάστε το κεφάλαιο για την Ελλάδα "Getting the Deal Through - Vertical Agreements 2012", συνταχθέν από τον Χρήστο Γκολφινόπουλο

Αναδημοσιεύεται κατόπιν αδείας του Law Business Research Ltd. Το άρθρο αυτό δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στο Getting the Deal Through – Vertical Agreements 2012, (δημοσιευθέν τον Μάρτιο 2012; συντάκτης: Stephen…