Κατεβάστε το κεφάλαιο για την Ελλάδα "Getting the Deal Through - Vertical Agreements 2014", συνταχθέν από τον Χρήστο Γκολφινόπουλο

10.042014

Αναδημοσιεύεται κατόπιν αδείας του Law Business Research Ltd. Το άρθρο αυτό δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στο Getting the Deal Through – Vertical Agreements 2014, (δημοσιευθέν τον Μάρτιο 2014; συντάκτης: Stephen Kinsella OBE, Sidley Austin LLP). Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε www.GettingTheDealThrough.com.