Χρήστος Η. Γκολφινόπουλος

Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών από το έτος 1999

Ηλίας Β. Γκολφινόπουλος

Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

μέλος Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών από το έτος 1977, συνταξιοδοτήθηκε τον Δεκέμβριο του 2020

 • Ανταγωνισμός Ελεύθερος - Αθέμιτος
 • Αντιπροσωπείες, Διανομές, Δικαιόχρηση και Άδειες Εκμετάλλευσης
 • Εμπορικό Δίκαιο
 • Εταιρικό Δίκαιο
 • Ευρωπαϊκό Δίκαιο
 • Λογισμικό και Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας
 • Μετατροπές επιχειρήσεων, Συγχωνεύσεις και Εξαγορές
 • Προσωπικά Δεδομένα - ΓΚΠΔ
 • Σήματα
 • Δίκαιο Συμβάσεων
 • Φορολογικό Δίκαιο

Το γραφείο μας επικεντρώνεται σε υποθέσεις φορολογικού, εταιρικού και εμπορικού δικαίου, κάθετων συμφωνιών, μεταφοράς τεχνολογίας και ελεύθερου ανταγωνισμού. Παράλληλα έχουμε εδραιώσει μια σημαντική παρουσία και σε λοιπούς τομείς του δικαίου. Στα πλαίσια αυτά, η εκπροσώπηση των πελατών μας και η υποστήριξη των συμφερόντων τους ενώπιον των δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των υπηρεσιών μας. Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τους τομείς ειδίκευσης, τους οποίους ενισχύουμε και αναπτύσσουμε συνεχώς μέσα από την καθημερινή εργασία μας.