Το δικηγορικό γραφείο Ηλία & Χρήστου Γκολφινόπουλου προσφέρει εξαιρετικού επιπέδου νομικές υπηρεσίες, με σαφή προσανατολισμό προς τους επιτηδευματίες και τις εμπορικές επιχειρήσεις. Με έδρα την Πάτρα από το έτος 1977, παρέχουμε εξειδικευμένες συμβουλές σε διάφορους τομείς του δικαίου, με ιδιαίτερη έμφαση στο εταιρικό και εμπορικό δίκαιο, στο φορολογικό, στο δίκαιο του ανταγωνισμού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τελευταία Νέα

Δικηγόροι

Το Διοικητικό Εφετείο Πατρών ακυρώνει φόρο εισοδήματος συνολικού ύψους με τις προσαυξήσεις σχεδόν €500.000,00

Με την με αριθμό 37/2019 απόφασή του, το Διοικητικό Εφετείο Πατρών, δικάζοντας σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, έκανε δεκτή την προσφυγή δύο συζύγων επιχειρηματιών και ακύρωσε φύλλο προσδιορισμού φόρου εισοδήματος με το οποίο είχε προσδιοριστεί...

Το Διοικητικό Εφετείο Πάτρας ακυρώνει πράξεις προσδιορισμού φόρων και επιβολής προστίμων της φορολογικής αρχής ύψους €1,9 εκατομμυρίων

Με τις με αριθμούς 662-667/2018 αποφάσεις το Διοικητικό Εφετείο Πατρών, κρίνοντας σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, έκανε δεκτές προσφυγές ομόρρυθμης εταιρείας και ακύρωσε πράξεις επιβολής προστίμων Κ.Β.Σ. και Φ.Π.Α. και προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και Φ.Π.Α....
Ηλίας Β. Γκολφινόπουλος

Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών από το έτος 1977

Χρήστος Η. Γκολφινόπουλος

Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών από το έτος 1999