Οι πληροφορίες σε αυτό τον ιστότοπο είναι αποκλειστικά πληροφοριακού χαρακτήρα. Δεν συνιστούν νομική συμβουλή.  Θα πρέπει να λάβετε εξειδικευμένες νομικές συμβουλές προτού ενεργήσετε βάσει αυτών.  Η προσπέλαση, ανάγνωση ή λήψη αυτών σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί σχέση πελάτη – δικηγόρου. Το δικηγορικό γραφείο Η&Χ Γκολφινόπουλος δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση αναφορικά με τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.

Όλα τα αρχεία και οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο ανήκουν στο δικηγορικό γραφείο Η&Χ Γκολφινόπουλος. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των εγγράφων και πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο, και το λογότυπο, ανήκουν στο δικηγορικό γραφείο Η&Χ Γκολφινόπουλος και δεν μπορούν να αντιγραφούν, αναπαραχθούν ή χρησιμοποιηθούν χωρίς την έγγραφη συναίνεση των δικηγόρων του δικηγορικού γραφείου Η&Χ Γκολφινόπουλος.