Σπουδές: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Νομικής (1997); Πανεπιστήμιο του Essex, Ηνωμένο Βασίλειο (LL.M. in EC Law, 2001); Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Νομικής.

Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία: Συνεργάτης, Herbert Smith Δικηγορική Εταιρεία, Τμήμα δικαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ανταγωνισμού, Βρυξέλλες, Βέλγιο (Σεπτέμβριος 2001 – Ιούλιος 2004); Πρακτική άσκηση (stage), Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (Μάρτιος 2001 – Ιούλιος 2001).

Σε συνέχεια των σπουδών του και της εργασιακής του εμπειρίας, ο Χρήστος Γκολφινόπουλος ειδικεύεται στις Κάθετες Συμφωνίες, στο δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Μεταφοράς Τεχνολογίας και στο δίκαιο Ανταγωνισμού. Λοιποί τομείς εξειδίκευσης περιλαμβάνουν το Φορολογικό, το Εμπορικό / Εταιρικό δίκαιο, το δίκαιο Συμβάσεων και το δίκαιο Προσωπικών Δεδομένων- ΓΚΠΔ.

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:

  • Greece chapter of Getting the Deal Through – Vertical Agreements, editions 2007-2016.
  • Digital Rights Management for E-Commerce Systems, Contributing author, Chapter XIV DRM: A European Law Perspective, Information Science Reference, September 2008.
  • Restructuring aid and the private creditor principle – Case T-68/03 Olympiaki Aeroporia v Commission, (2007) Public procurement and State Aid Law Review, 1-3/2007 p.64, CIEEL (in Greek).
  • The Hellenic Competition Commission’s Leniency Programme and its weaknesses, Business and Company Law, 10/2006 (Vol.12), 994 (in Greek).
  • State aid in the air transport sector: useful guidance following the Commission’s decision on Ryanair, (2005) Public procurement and State Aid Law Review, 1/2005 p.51, CIEEL (in Greek).
  • Concept of selectivity criterion in State aid definition following the Adria-Wien judgment – measures justified by the ‘nature or general scheme of a system’, (2003) European Competition Law Review, vol.24, October issue, p.543, Sweet & Maxwel.
  • The Permissibility of Post-Selection Modifications in a Tendering Procedure: Decision by the European Commission that the London Underground Public-Private Partnership does not involve State Aid, (2003) 12 Public Procurement Law Review, issue 3, NA47, Sweet & Maxwell (co-writer).
  • “Access to content” – Challenges for developing third generation (3G) technology, [2003] Entertainment Law Review, issue 3, p.56, Sweet & Maxwell.
  • Legality of national measures to promote the procurement of energy from renewable sources, European Court of Justice, Judgment of March 13, 2001, Case C-379/98, PreussenElektra AG v. Schleswag AG, (2002) 11 Public Procurement Law Review, issue 1, NA8, Sweet & Maxwell.

Πληροφορίες

ΕξειδίκευσηΕμπορικό / εταιρικό δίκαιο, Φορολογικό δίκαιο, Κάθετες Συμφωνίες, Πνευματική Ιδιοκτησία και Μεταφορά Τεχνολογίας, Συμβάσεις
ΣπουδέςΕθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Νομικής (1997); Πανεπιστήμιο του Essex, Ηνωμένο Βασίλειο (LL.M. in EC Law, 2001); Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Νομικής
Επιπλέον πεδίαΔίκαιο ΕΕ και Ανταγωνισμού, Προσωπικά δεδομένα - ΓΚΠΔ