Κατεβάστε το κεφάλαιο για την Ελλάδα "Getting the Deal Through - Vertical Agreements 2016", συνταχθέν από τον Χρήστο Γκολφινόπουλο

14.042016

Αναδημοσιεύεται κατόπιν αδείας του Law Business Research Ltd. Το άρθρο αυτό δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στο Getting the Deal Through – Vertical Agreements 2016, (δημοσιευθέν τον Μάρτιο 2016; συντάκτης: Patrick J Harrison, Sidley Austin LLP). Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε www.gettingthedealthrough.com.