Κατεβάστε το κεφάλαιο για την Ελλάδα "Getting the Deal Through - Vertical Agreements 2013", συνταχθέν από τον Χρήστο Γκολφινόπουλο

28.032013

Αναδημοσιεύεται κατόπιν αδείας του Law Business Research Ltd. Το άρθρο αυτό δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στο Getting the Deal Through – Vertical Agreements 2013, (δημοσιευθέν τον Μάρτιο 2013; συντάκτης: Stephen Kinsella OBE, της Sidley Austin LLP). Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε www.GettingTheDealThrough.com.