12.122012

Νέα όρια ελάχιστου κεφαλαίου για τη σύσταση Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Με ισχύ από 12 Δεκεμβρίου 2012, τα ελάχιστα όρια απαιτούμενου κεφαλαίου για τη σύσταση Α.Ε. και Ε.Π.Ε. μειώνονται σε 24.000 και 2.400 ευρώ αντίστοιχα, ολοσχερώς καταβεβλημένου κατά τη σύσταση της εταιρείας.