15.032017

Ο Αρειος Πάγος αποφαίνεται υπέρ του δικαιώματος του εργοδότη να ανασύρει από εταιρικούς υπολογιστές αρχεία πρώην υπαλλήλων για λόγους δικαστικούς προστασίας και διασφάλισης της επιχειρηματικής του ελευθερίας

Με την με αρ. 1/2017 απόφασή της, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, κατόπιν παραπομπής από το Α2 πολιτικό τμήμα του, εξέτασε δύο ζητήματα: α) της εκτάσεως της συνταγματικής προστασίας της…

14.042016

Κατεβάστε το κεφάλαιο για την Ελλάδα "Getting the Deal Through - Vertical Agreements 2016", συνταχθέν από τον Χρήστο Γκολφινόπουλο

Αναδημοσιεύεται κατόπιν αδείας του Law Business Research Ltd. Το άρθρο αυτό δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στο Getting the Deal Through – Vertical Agreements 2016, (δημοσιευθέν τον Μάρτιο 2016; συντάκτης: Patrick…

01.092015

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πάτρας ακυρώνει πράξεις προσδιορισμού φόρων και επιβολής προστίμων της φορολογικής αρχής συνολικού ύψους €270.000

Με τις με αρ. 532, 536 και 537/2015 αποφάσεις του, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πάτρας (μονομελές) έκανε δεκτές προσφυγές και ακύρωσε πράξεις επιβολής προστίμων Κ.Β.Σ. και Φ.Π.Α. και καταλογισμού φόρου εισοδήματος…

15.042015

Κατεβάστε το κεφάλαιο για την Ελλάδα "Getting the Deal Through - Vertical Agreements 2015", συνταχθέν από τον Χρήστο Γκολφινόπουλο

Αναδημοσιεύεται κατόπιν αδείας του Law Business Research Ltd. Το άρθρο αυτό δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στο Getting the Deal Through – Vertical Agreements 2015, (δημοσιευθέν τον Μάρτιο 2015; συντάκτης: Stephen…

10.042014

Κατεβάστε το κεφάλαιο για την Ελλάδα "Getting the Deal Through - Vertical Agreements 2014", συνταχθέν από τον Χρήστο Γκολφινόπουλο

Αναδημοσιεύεται κατόπιν αδείας του Law Business Research Ltd. Το άρθρο αυτό δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στο Getting the Deal Through – Vertical Agreements 2014, (δημοσιευθέν τον Μάρτιο 2014; συντάκτης: Stephen…

28.032014

Κατάργηση υποχρέωσης επικύρωσης εγγράφων και των δημοσιεύσεων εταιρειών στο ΦΕΚ

Με το άρθρο 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74/26-3-2014): α) καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής εγγράφων που έχουν εκδοθεί από δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς του δημοσίου όπως περιγράφονται στη συγκεκριμένη…

28.082013

Κορυφαία εταιρεία λογισμικού ενσωματωμένων συστημάτων υπολογιστικής όρασης ολοκληρώνει με επιτυχία επενδυτικούς κύκλους ύψους $1,5 εκ.

Ο Χρήστος Γκολφινόπουλος παρείχε νομική υποστήριξη σε κορυφαία εταιρεία λογισμικού ενσωματωμένων εφαρμογών υπολογιστικής όρασης, μία Ελληνική start-up εταιρεία με έδρα στην Πάτρα, για τη συγκέντρωση επενδυτικών ποσών ύψους έως $1,5…

28.032013

Κατεβάστε το κεφάλαιο για την Ελλάδα "Getting the Deal Through - Vertical Agreements 2013", συνταχθέν από τον Χρήστο Γκολφινόπουλο

Αναδημοσιεύεται κατόπιν αδείας του Law Business Research Ltd. Το άρθρο αυτό δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στο Getting the Deal Through – Vertical Agreements 2013, (δημοσιευθέν τον Μάρτιο 2013; συντάκτης: Stephen…