28.082013

Κορυφαία εταιρεία λογισμικού ενσωματωμένων συστημάτων υπολογιστικής όρασης ολοκληρώνει με επιτυχία επενδυτικούς κύκλους ύψους $1,5 εκ.

Ο Χρήστος Γκολφινόπουλος παρείχε νομική υποστήριξη σε κορυφαία εταιρεία λογισμικού ενσωματωμένων εφαρμογών υπολογιστικής όρασης, μία Ελληνική start-up εταιρεία με έδρα στην Πάτρα, για τη συγκέντρωση επενδυτικών ποσών ύψους έως $1,5 εκ. Η χρηματοδότηση ολοκληρώθηκε σε δύο κύκλους με τη συμμετοχή ενός επιχειρηματικού αγγέλου και ενός θεσμικού επενδυτή, οι οποίοι εισήλθαν στην εταιρεία ως μέτοχοι και ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.