10.032011

Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών ακυρώνει πρόστιμο 9,5 εκ. ευρώ της Επιτροπής Ανταγωνισμού κατά της ΦΙΑΤ

Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με την με αρ. 458/2011 απόφασή του, ακύρωσε την με αρ. 437/V/2009 απόφαση επιβολής προστίμου της Επιτροπής Ανταγωνισμού κατά της ΦΙΑΤ (βλ. καταχώριση της 14 Απριλίου 2009).

Το Δικαστήριο έλαβε υπόψην του ότι: α) στη σύμβαση διανομής μεταξύ της ΦΙΑΤ και του διανομέως δεν περιέχεται ρήτρα περί καθορισμού τιμών, αντιθέτως περιέχεται ρήτρα για ελευθερία του διανομέως ως προς τον καθορισμό των τιμών, β) στην ως άνω σύμβαση δεν προβλέπεται επιβράβευση σε περίπτωση τήρησης πολιτικής τιμών ή πρόβλεψη ποινών σε περίπτωση παραβίασης της. γ) δεν προέκυψε στοιχείο (έγγραφο, εγκύκλιος ή ανακοίνωση) της ΦΙΑΤ προς τους διανομείς ή των τελευταίων προς αυτήν σχετικά με καθορισμό τιμών, δ) ο καθορισμός της προμήθειας των διανομέων δεν συνεπάγεται ούτε αποδεικνύει συμφωνία επιβολής τιμών πώλησης των οχημάτων στους καταναλωτές.

Βάσει των ανωτέρω έκρινε ότι οι παρεμβάσεις της ΦΙΑΤ συνίστατο στον καθορισμό των δικών της τιμών, στην κατάρτιση ενδεικτικών τιμοκαταλόγων λιανικής πωλήσεως και στη δημιουργία και λειτουργία δικού της συστήματος χρηματοδότησης. Για το λόγο αυτό η επιρροή της επί των τιμών λιανικής πωλήσεως ήταν σημαντική, αλλά κατά τον τρόπο που είναι κατ’ ανάγκη σημαντική η επιρροή ενός κατασκευαστή που καταρτίζει ενδεικτικούς τιμοκαταλόγους λιανικής πωλήσεως, που καθορίζει τις τιμές για την τιμολόγηση εντός του δικτύου του, αναλόγως των επιθυμητών τιμών λιανικής πωλήσεως και χρηματοδοτεί τις πωλήσεις αυτές, με δυνατότητα επιδοτούμενου από τον ίδιο επιτόκιο. Επιπλέον, οι τιμοκατάλογοι λιανικής πωλήσεως, μολονότι μπορούσαν να παροτρύνουν εντόνως, ωστόσο δεν αποδείχθηκε ότι είχαν υποχρεωτικό χαρακτήρα.